Gra

Jak mogę zburzyć budynek?

Budynki można burzyć z obecnego poziomu do niższego, co pozwala na odzyskanie zajmowanych przez nie miejsc w zagrodzie.
Opcja ta jest dostępna w ratuszu, w zakładce Burzenie jeśli ratusz jest na poziomie min. 15, a poparcie w wiosce wynosi 100.

Podstawowe budynki (jak zagroda czy spichlerz) nie mogą być obniżone na poziom niższy niż 1.

Należy mieć na uwadze, że obniżenie poziomu jednego budynku może skutkować brakiem dostępu do innego budynku, jeśli na skutek burzenia przestały być spełnione jego wymagania (np. zburzenie Kuźni z poziomu 20 na 19 skutkuje brakiem dostępu do Pałacu, który wymaga m.in. 20 poziomu kuźni).

Wybierz język