Svety

Ktoré predmety sa dajú presunúť na Casual?

Tieto predmety je možné presunúť na svet Casual:

- Knihy schopností
- Balíčky vlajok
- Efektívne lúpenie (ak je povolené drancovanie)
- Privilégium
- Kvetnatý prejav
- Tajný kľúč
- Aktivované prémiové funkcie, ak chcete presunúť aj tie

Po presune prídete o predmey v pôvodnom svete a dostanete tiež upozornenie o tom, ktoré z predmetov nemohli byť presunuté.