Naslov

Moja vas je na napačni strani karte.

Če nisi bil povabljen s strani prijatelja in nisi uporabil predregistracije, imaš v inventarju artikel, ki ti omogoča enkratno prestavljanje vasi.