Krigskonst

Krigskonst

Tillbaka

Hur fungerar enhetshastighet?

Du kan se enheternas hastighet i enhetsöversikten. När du skickar flera enheter tillsammans kommer de att marschera med hastigheten för den långsammaste enheten. Trupper kommer att marschera hem efter en attack i samma hastighet som deras utresa.

Ett undantag från detta är paladin. När du skickar ut assistanstrupper som inkluderar din paladin, kommer alla trupper som marscherar med honom att röra sig i hans hastighet. Dina trupper marscherar alltid den direkta vägen. De marscherar också diagonalt över byar, sjöar och berg utan att deras hastighet ändras.
Välj språk