Premiumpoäng, Paket, & Erbjudanden

Premiumpoäng, Paket, & Erbjudanden

Tillbaka

Vad är PremiumBörsen?

PremiumBörsen används för att byta premiumpoäng för resurser och vice versa. Denna funktion ersätter den äldre metoden för att skapa byteshandel på marknaden och börsen har sin egen flik!


Börsinnehåll och kapacitet
Det finns en PremiumBörs för varje kontinent. Varje börs har sin egen kapacitet, vilket anger hur många resurser av varje typ de kan hålla. En börs aktuella innehåll och dess kapacitet kommer att avgöra den aktuella kursen för handel. Resurser handlas till lägre kostnad när börsen är full och tvärtom. När ett börslager är fullt får inga fler resurser av den typen säljas till det. När ett börslager är tomt kan inga fler resurser av den typen köpas från det.

Att lägga en order/beställning
Du kan ange handelsorder i fälten "Köp" och "Sälj" och se en uppskattning av hur mycket de är värda, baserat på resursernas aktuella priser.

Att göra ett byte
När du gör en beställning kommer börsen att föreslå ett byte för dig med matchade värden avrundade upp till närmaste fulla premiumpoäng. När du accepterar detta erbjudande överförs resurserna mellan dig och börsen. Att sälja resurser till börsen kräver att byns handlare skickar resurserna medan köp av resurser använder börshandlarna. I båda fallen är leveranstiden 2:00:00. Observera att premiumpoäng som erhålls på detta sätt inte kan överföras.

Beskattning och tillväxt
När du köper resurser från börsen läggs en liten del av intäkterna automatiskt åt sidan för att öka dess kapacitet för den handlade resursen. Varje dag kommer också börser på intilliggande kontinenter att flytta runt kapacitet och lager för att balansera skillnader i deras handel.
Välj språk