Konto

Blir användarnamn tillgängliga igen?

180 dagar efter ett konto har raderat namnet kommer det kunna användas av en annan användare.