ตำราพิชัยสงคราม

ตำราพิชัยสงคราม

กลับไป

อะไรคือ ขวัญกำลังใจ และมีไว้เพื่ออะไร?

ขวัญกำลังใจเป็นสิ่งที่ช่วยคุ้มครองผู้เล่นใหม่ โดยนำเอาคะแนนของฝ่ายโจมตีและฝ่ายป้องกันมาใช้ในการคำนวณผลของการต่อสู้ โดยปกติแล้วผู้เล่นจะโจมตีด้วยขวัญกำลังใจ 100% แต่หากคุณโจมตีผู้เล่นที่เล็กกว่าคุณมาก คุณจะได้รับโทษ เมื่อขวัญกำลังใจเป็น 45% กองทัพของคุณจะมีพลังโจมตีเพียง 45% จากพลังโจมตีปกติ หากผู้เล่นที่เล็กกว่าเข้าโจมตีผู้เล่นที่ใหญ่กว่ามาก จะไม่มีโบนัสพิเศษให้แต่อย่างใด ขวัญกำลังใจมีค่าสูงสุดที่ 100% เท่านั้น

เวลาก็เป็นตัวแปรหนึ่งในการคำนวณขวัญกำลังใจ โดยจะคิดจากระยะเวลาทั้งหมดตั้งแต่ผู้เล่นเริ่มเข้าเล่นในเวิลด์ หากผู้เล่นที่เล่นมานานแต่ยังคงมีคะแนนน้อยอยู่ ค่าขวัญกำลังใจจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ จนมีค่าถึง 50%

คุณสามารถทดสอบค่าขวัญกำลังใจได้ในโปรแกรมจำลองการรบ โดยใส่คะแนนของคุณและเป้าหมายลงในโปรแกรม เพื่อคำนวณดูค่าขวัญกำลังใจได้ ไม่ใช่ทุกเวิลด์ที่มีการใช้งานขวัญกำลังใจ และการตั้งค่าขวัญกำลังใจนั้นอาจแตกต่างกันไปในแต่ละเวิลด์


เลือกภาษา