ตำราพิชัยสงคราม

ตำราพิชัยสงคราม

กลับไป

ค่าป้องกันพื้นฐานคืออะไร?

ทุกหมู่บ้านจะมีค่าป้องกันพื้นฐาน นี่หมายความว่าทุกหมู่บ้านจะป้องกันตัวเอง แม้ว่าจะไม่มีกองทัพอยู่ในหมู่บ้าน นี่หมายความว่าการโจมตีที่มีกำลังเล็กมากๆ เช่น พลหอก 1 หรือ 2 ตัว จะตาย แม้ว่าจะไม่มีกองทัพป้องกันก็ตาม ค่าป้องกันพื้นฐานจะเพิ่มขึ้นจากการสร้างกำแพง
เลือกภาษา