การจบเกม

การจบเกม

กลับไป

ยุคแห่งแสงสว่าง

ยุคแห่งแสงสว่าง เป็นรูปแบบหนึ่งของการจบเกมส์ที่มาในเดือนกรกฎาคม 2019 ซึ่งผู้เล่นต่างๆหรือเผ่าต่างๆจะต้องยึดครองหมู่บ้านมหาวิทยาลัยและอัปเกรดมหาวิทยาลัยให้ถึงระดับที่กำหนดไว้ เมื่อเผ่าหรือผู้เล่นสามารถอัปเกรดมหาวิทยาลัยจนถึงระดับสุดท้ายในหมู่บ้านพิเศษนี้ได้ เวิลด์ก็จะจบลง

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น ผู้เล่นในเผ่าจะต้องร่วมมือกันและส่งทรัพยากรไปยังหมู่บ้าน
ไอเดียเบื้องหลังแนวความคิดของการจบเกมนี้ก็คือ การสร้างและอัปเกรด "สิ่งมหัศจรรย์ของโลก" ให้เป็นเงื่อนไขการจบเกมเลือกภาษา