Hesap

Hesap

Hesap

Kullanıcı isimleri tekrar kullanılabilir oluyor mu?

Hesap silindikten 180 gün sonra o isim başka biri tarafından kullanılabilir.