Osiągnięcia

Osiągnięcia

Wróć

Osiągnięcia kamieni milowych

Stworzony do wielkości
Bądź pierwszym, drugim bądź trzecim graczem, który będzie właścicielem x wiosek

Poziom
Wymagania
Punkty przyznane za Osiągnięcia
1 Bądź pierwszym, drugim bądź trzecim graczem, który będzie właścicielem 2 wiosek 30
2 Bądź pierwszym, drugim bądź trzecim graczem, który będzie właścicielem 100 wiosek 50
3 Bądź pierwszym, drugim bądź trzecim graczem, który będzie właścicielem 250 wiosek 70
4 Bądź pierwszym, drugim bądź trzecim graczem, który będzie właścicielem 500 wiosek 100
5 Bądź pierwszym, drugim bądź trzecim graczem, który będzie właścicielem 1.000 wiosek 150


Urodzony władca
Bądź pierwszym, drugim bądź trzecim graczem, który kontroluje całą prowincję (zdobądź więcej niż 50% jej wiosek)

Poziom
Wymagania
Punkty przyznane za Osiągnięcia
1 Bądź pierwszym, drugim bądź trzecim graczem, który kontroluje całą prowincję (zdobądź więcej niż 50% jej wiosek)
70


Urodzony hegemon
Bądź pierwszym, drugim bądź trzecim graczem, który kontroluje wszystkie możliwe wioski na terenie prowincji

Poziom
Wymagania
Punkty przyznane za Osiągnięcia
1 Bądź pierwszym, drugim bądź trzecim graczem, który kontroluje wszystkie możliwe wioski na terenie prowincji
70


Fundament społeczności
Bądź pierwszym, drugim lub trzecim graczem, który rozbuduje x kościół/kościoły do poziomu 2

Poziom
Wymagania
Punkty przyznane za Osiągnięcia
1 Bądź pierwszym, drugim lub trzecim graczem, który rozbuduje 1 kościół do poziomu 2 30
2 Bądź pierwszym, drugim lub trzecim graczem, który rozbuduje 5 kościoły do poziomu 2 50
3 Bądź pierwszym, drugim lub trzecim graczem, który rozbuduje 10 kościoły do poziomu 2 70
4 Bądź pierwszym, drugim lub trzecim graczem, który rozbuduje 25 kościoły do poziomu 2 100
5 Bądź pierwszym, drugim lub trzecim graczem, który rozbuduje 50 kościoły do poziomu 2 150


Co cię nie zabije, uczyni cię silniejszym
Bądź pierwszym, drugim, trzecim graczem który straci x wioskę/wiosek

Poziom
Wymagania
Punkty przyznane za Osiągnięcia
1 Bądź pierwszym, drugim, trzecim graczem który straci 1 wioskę 30
2 Bądź pierwszym, drugim, trzecim graczem który straci 100 wiosek 50
3 Bądź pierwszym, drugim, trzecim graczem który straci 250 wiosek 70
4 Bądź pierwszym, drugim, trzecim graczem który straci 500 wiosek 100
5 Bądź pierwszym, drugim, trzecim graczem który straci 1.000 wiosek 150


Łowca Osiągnięć
Bądź pierwszym, drugim bądź trzecim graczem, który zdobędzie 15695 Osiągnięć

Poziom
Wymagania
Punkty przyznane za Osiągnięcia
1 Bądź pierwszym, drugim bądź trzecim graczem, który zdobędzie 15695 Osiągnięć
70


Zrodzony w boju
Bądź pierwszym, drugim bądź trzecim graczem, który zniszczył X jednostek

Poziom
Wymagania
Punkty przyznane za Osiągnięcia
1 Bądź pierwszym, drugim bądź trzecim graczem, który zniszczył 10.000 jednostek 30
2 Bądź pierwszym, drugim bądź trzecim graczem, który zniszczył 1.000.000 jednostek 50
3 Bądź pierwszym, drugim bądź trzecim graczem, który zniszczył 5.000.000 jednostek 70
4 Bądź pierwszym, drugim bądź trzecim graczem, który zniszczył 25.000.000 jednostek 100
5 Bądź pierwszym, drugim bądź trzecim graczem, który zniszczył 100.000.000 jednostek 150


Wybierz język