Quests

Quests

Wróć

Gromadzenie surowców

Część
Nazwa
Opis
Zapotrzebowanie
Nagroda
1
Więcej przestrzeni
Poszerzenie produkcji niesie za sobą konieczność rozbudowy magazynów.
Osiągnij poziom 3 dla budynku Magazyn
400 x Drewno
400 x Glina
200 x Żelazo
2
Drwale
Drwale sypiają w noc, a rąbią w dzień i tak jest dobrze, ale w razie potrzeby mogą również pracować w nocy.
Osiągnij poziom 4 dla budynku Tartak
200 x Drewno
200 x Glina
3
Garncarstwo
Tak, jak ta glina, twoi wrogowie już niedługo ulegną twojemu potężnemu uściskowi.
Osiągnij poziom 4 dla budynku Kopalnia gliny
2 Mistrz ‎‎‎‎Łupu
4
Kowalstwo
Dzięki produkcji większej ilości rudy w hucie będziemy mogli tworzyć jeszcze lepszą broń.
Osiągnij poziom 4 dla budynku Huta żelaza
200 x Glina
200 x Żelazo
Wybierz język