Úlohy

Úlohy

Naspäť

Pokračuj v práci

Časť
Názov
Popis
Požiadavky
Odmena
1
Nové úlohy
Ako som povedal, dôležité je držať tvoju novú dedinu na nohách a mať všetko pod kontrolou. Preto by si mal do dvoch týždňov dokončiť toľko úloh, koľko len zvládneš.
Začni prácu v druhej dedine
Obnovenie náleziska surovín
2
Nové odmeny
Každou dokončenou úlohou sa približuješ k získaniu ďalšej dediny, ktorá bude pod tvojim úplným vedením.
Vyzbieraj prácu v druhej dedine
Obnovenie náleziska surovín
Výber jazyka