Quests

Quests

Naspäť

Vylepšovanie dediny

Časť
Názov
Popis
Požiadavky
Odmena
1
Úroveň 10
S hlbšími baňami, širšími lomami a väčšími tábormi na ťažbu dreva bude mať naša dedina zdroje na zabezpečenie zväčšujúcej sa armády. Mali by sme sa zamerať na ich vylepšovanie.
Dosiahni úroveň 10 pre budovu Drevorubač
Dosiahni úroveň 10 pre budovu Hlinisko
Dosiahni úroveň 10 pre budovu Železná baňa
1.000 x Drevo
1.000 x Hlina
1.000 x Železo
2
Viac jednotiek
Kasárne by nikdy nemali byť nečinné. Musíme neustále cvičiť nových mužov na boj. Navrhujem pridať do nášho vojska o niekoľko kopijníkov viac.
Naverbuj 5 Kopijníci
10 Šermiari
3
Vylepšovanie farmy
Milostivý vodca, naše zásoby potravín dedinčania rýchlo míňajú. Farmári nemajú dostatok pôdy, aby uživili rastúcu populáciu, nehovoriac o tvojej armáde. Mali by sme rozšíriť ich polia a umožniť viacerým dedinčanom stať sa farmármi.
Dosiahni úroveň 5 pre budovu Farma
2 Majstri koristi
Výber jazyka