Quests

Quests

Naspäť

Neustály rast

Časť
Názov
Popis
Požiadavky
Odmena
1
Hlad po surovinách
Tím pracujúci na výkopoch nahlásil, že v horách sa nachádzajú sľubné železorudné žily, ktoré by nám z baní mohli priniesť veľké množstvo železa. Toto je skvelá príležitosť a čas na rozšírenie všetkých zdrojov surovín, pokým získam viac správ z našich ďalších pracovísk.
Dosiahni úroveň 16 pre budovu Drevorubač
Dosiahni úroveň 16 pre budovu Hlinisko
Dosiahni úroveň 16 pre budovu Železná baňa
2.000 x Drevo
2.000 x Hlina
2.000 x Železo
2
Potreba miesta
Teraz, keď máme bunker, môžeme ochrániť pred nepriateľmi o 1500 surovín viac. Mali by sme neustále vylepšovať sklad, až kým sa nestane malou pevnosťou.
Dosiahni úroveň 14 pre budovu Sklad
2 Majstri koristi
3
Ľavá , 2, 3, 4!
Armáda našej veľkosti a postavenia potrebuje nádvorie, ktoré zodpovedá veľkosti tvojej milosti. Dovoľ nám ho vylepšovať.
Dosiahni úroveň 4 pre budovu Nádvorie
40 Šermiari
4
Potreba jedla
Naše územie sa rozširuje, dovoľ nám zasiať semená a zožať z pôdy odmenu!
Dosiahni úroveň 12 pre budovu Farma
2 Liečiteľ
Výber jazyka