Başarılar

Başarılar

Geri

Klan Başarıları

Klanın Gururu
X köy fetheden birinci, ikinci veya üçüncü Klan ol

Seviye
Gereklilikler
Başarı puanları
1 50 köy fetheden birinci, ikinci veya üçüncü Klan ol 30
2 100 köy fetheden birinci, ikinci veya üçüncü Klan ol 50
3 1.000 köy fetheden birinci, ikinci veya üçüncü Klan ol 70
4 10.000 köy fetheden birinci, ikinci veya üçüncü Klan ol 100


Günün Yağmacısı
24 saat içerisinde en çok köyü yağmala


Günün Kasabı
24 saat içerisinde en çok muharebeye (her iki tarafta da en az 2000 Erzak) katılım göster


Haftanın Saldırganı
Bir hafta içinde saldırgan olarak en fazla birimi yok et.


Savunma Döngüsü
Bir hafta içinde savunucu olarak en fazla birimi yok et.


Nerede Birlik Orada Dirlik
X puan toplayan birinci, ikinci veya üçüncü Klan ol

Seviye
Gereklilikler
Başarı puanları
1 100.000 puan toplayan birinci, ikinci veya üçüncü Klan ol 30
2 1.000.000 puan toplayan birinci, ikinci veya üçüncü Klan ol 50
3 10.000.000 puan toplayan birinci, ikinci veya üçüncü Klan ol 70
4 100.000.000 puan toplayan birinci, ikinci veya üçüncü Klan ol 100
5 1.000.000.000 puan toplayan birinci, ikinci veya üçüncü Klan ol 150


Yıkıma Giden Yol
X birim yok eden ilk, ikinci veya üçüncü Klan olun

Seviye
Gereklilikler
Başarı puanları
1 100.000 birim yok eden birinci, ikinci veya üçüncü Klan ol 30
2 1.000.000 birim yok eden birinci, ikinci veya üçüncü Klan ol
50
3 10.000.000 birim yok eden birinci, ikinci veya üçüncü Klan ol 70
4 100.000.000 birim yok eden birinci, ikinci veya üçüncü Klan ol 100
5 1.000.000.000 birim yok eden birinci, ikinci veya üçüncü Klan ol 150
6 10.000.000.000 birim yok eden birinci, ikinci veya üçüncü Klan ol 250


Kıtasal Egemenlik
Bir kıtanın tamamını kontrol eden birinci, ikinci veya üçüncü Klan ol

Seviye
Gereklilikler
Başarı puanları
1 Bir kıtanın tamamını kontrol eden birinci, ikinci veya üçüncü Klan ol
70


Günün Saldırganı
24 saat içinde saldırgan olarak en fazla birimi yok et.


Bölgesel Egemenlik
Bir bölgenin tamamını kontrol eden birinci, ikinci veya üçüncü Klan ol

Seviye
Gereklilikler
Başarı puanları
1 1 bölgenin tamamını kontrol eden ilk üç Klandan biri ol 30
2 3 bölgenin tamamını kontrol eden ilk üç Klandan biri ol 50
3 6 bölgenin tamamını kontrol eden ilk üç Klandan biri ol 70
4 10 bölgenin tamamını kontrol eden ilk üç Klandan biri ol 100


Talan Döngüsü
Bir hafta içerisinde en çok kaynağı yağmala


Yağma Döngüsü
Bir hafta içerisinde en çok köyü yağmala


İstila Döngüsü
Bir hafta içerisinde en çok köyü fethet


Klan Tekeli
X köy sahibi olan birinci, ikinci veya üçüncü Klan ol

Seviye
Gereklilikler
Başarı puanları
1 500 köy sahibi olan birinci, ikinci veya üçüncü Klan ol 30
2 1.000 köy sahibi olan birinci, ikinci veya üçüncü Klan ol 50
3 10.000 köy sahibi olan birinci, ikinci veya üçüncü Klan ol 70
4 50.000 köy sahibi olan birinci, ikinci veya üçüncü Klan ol 100


Günün Fethi
24 saat içerisinde en çok köyü fethet


Günün Savunanı
Savunmacı olarak en fazla birimi 24 saat içinde yok et.


Katliam Döngüsü
Bir hafta içerisinde en çok muharebeye (her iki tarafta da en az 2000 Erzak) katılım göster


Günün Hırsızı
24 saat içerisinde en çok kaynağı yağmalaDil seç