Görevler

Görevler

Geri

Başkent

Bölüm
İsim
Açıklama
Talep
Ödüller
1
Daha fazla hububat
Dikkatini sadece işçilere ve askerlere değil, çiftçilere de vermelisin. Tarlalarını genişletebilmek için daha fazla toprak istiyorlar.
Çiftlik seviye 3'e ulaş
300 x Odun
300 x Kil
200 x Demir
2
Daha fazla alan
Köyümüzün ürettiği kaynakları karşılamak için depolarımızı genişletmeliyiz. Daha büyük depolama alanıyla kaynaklarımızı daha iyi yönetebiliriz.
Ambar seviye 5'e ulaş
400 x Odun
500 x Kil
400 x Demir
3
Karargâh
Köydeki diğer binaları geliştirirken majestelerinin ikametgâhını görmezden geldiğimiz göze çarpıyor. Şık ve gelişmiş bir Karargâha sahip olduğunda köylülere güven verirsin. Harika sarayına hayranlık ve sevgi duyacaklar.
Karargah seviye 3'e ulaş
1.000 x Odun
1.000 x Kil
1.000 x Demir
Dil seç