Pomoc Techniczna

Pomoc Techniczna

Wróć

Moja gra działa wolno. Co mogę zrobić?

Może być wiele przyczyn wolnego działania gry. Zazwyczaj można je podzielić na dwie poniższe kategorie. 


Problemy wydajnościowe.

Twoje połączenie jest stabilne ale część akcji wykonuje się z opóźnieniem. 

Możliwe rozwiązania:

  • Spróbuj zrestartować grę i/lub urządzenie.
  • Upewnij się, że masz zamknięte pozostałe nieużywane aplikacje. 
  • Zwolnij miejsce na urządzeniu tak, by mieć dostateczny zapas. 


Problemy z połączeniem.

Gra działa płynnie, lecz ładowanie trwa dłużej niż zazwyczaj.

Możliwe rozwiązania:

  • Spróbuj zrestartować grę i/lub urządzenie. 
  • Zmień sieć (wybierz silniejszy sygnał WiFi).
  • Jeśli masz taką możliwość przetestuj grę na innym urządzeniu.