Události

Události

Zpět

Proč jsou mé úkoly neaktivní?

Během událostí se objevují dva typy úkolů.

Prvním říkáme příběhové úkoly. Je jich předem dané množství a můžete je plnit jeden za druhým bez jakýchkoli časových omezení.

Jakmile splníte všechny příběhové úkoly, přijdou na řadu epizodické úkoly. Ty však můžete plnit pouze každý den po jednom. Pokud hrajete strategicky, splníte všechny dostupné úkoly v poslední den trvání události.Výběr jazyka