Πόροι, Τεχνολογίες και συμβουλές για το παιχνίδι

Πόροι, Τεχνολογίες και συμβουλές για το παιχνίδι

Πίσω

Τι είναι οι Πόντοι Γνώσης και πώς μπορώ να τους αποκτήσω;

Οι Πόντοι Γνώσης απαιτούνται για την πρόδό σου στο παιχνίδι. Αποθηκεύονται στη μπάρα πόντων Γνώσης στην κορυφή της οθόνης.

Κάθε μία ώρα λαμβάνετε 1 πόντο Γνώσης, έως το όριο των 10. 

Το συγκεκριμένο όριο μπορεί να αυξηθεί στους 20 με το κατάλληλο Ξόρκι (Εμπνευσμένος Διαφωτισμός). 

Οι επιπλέον Πόντοι που αποκτάτε μέσω Επίλυσης Συναντήσεων ή Τουρνουά δεν χάνονται και μπορούν να επενδυθούν στην Έρευνα ή σε Αρχαία Θαύματα που έχετε εσείς ή άλλοι χρήστες.