Πολιτιστικοί Οικισμοί

Πολιτιστικοί Οικισμοί

Πίσω

Πως ξεκλειδώνω τους Πολιτιστικούς Οικισμούς?

Για να ξεκλειδώσεις τους Πολιτιστικούς Οικισμούς, θα πρέπει πρώτα να τελειώσεις την εξερεύνηση της τεχνολογίας 'Όργωμα' στην Εποχή του Σιδήρου.