Πολιτιστικοί Οικισμοί

Πολιτιστικοί Οικισμοί

Πίσω

Γιατί δε μπορώ να ξεκινήσω νέο Οικισμό?

Μετά την εγκατάλειψη ενός Οικισμού, θα πρέπει να περιμένεις 24 ώρες για να μπορέσεις να ξεκινήσεις τον επόμενο.