Πολιτιστικοί Οικισμοί

Πολιτιστικοί Οικισμοί

Πίσω

Τι είναι αυτοί οι βράχοι στον Οικισμό μου?

Οι βράχοι στο πλέγμα του οικισμού είναι Εμπόδια που δε μπορούν να μετακινηθούν ή να αφαιρεθούν από τον οικισμό. Θα πρέπει να κάνεις το σχέδιο σου γύρω από αυτά τα εμπόδια σαν μία επιπλέον πρόκληση στο παιχνίδι! 1x1 εμπόδιο1x2 εμπόδιο2x1 εμπόδιο
Εμπόδια Βίκινγκ
Εμπόδια Φεουδαρχικής Ιαπωνίας

Στην Αρχαία Αίγυπτο, τα εμπόδιο έχουν τη μορφή ερειπίων από αρχαίες κατασκευές, τα οποία μπορείς να καθαρίσεις με τη βοήθεια Αξίνας!


1x2 εμπόδια2x1εμπόδια
Εμπόδια
Αρχαίας Αιγύπτου