Πολιτιστικοί Οικισμοί

Πολιτιστικοί Οικισμοί

Πίσω

Έχω όλα τα απαραίτητα αγαθά για την επόμενη Εξέλιξη, αλλά το παιχνίδι μου ζητάει να πληρώσω με Διαμάντια!

Εκτός από τα αγαθά, ο Οικισμός σου απαιτεί να έχεις συγκεκριμένο επίπεδο Διπλωματίας για να ξεκλειδώσεις μια εξέλιξη. Η Διπλωματία παράγεται από τα Κτίρια Διπλωματίας, όπως η Ρουνική Λίθος (Βίκινγκς) και το Tōrō (Φεουδαρχική Ιαπωνία). Αν δεν έχεις την απαιτούμενη διπλωματία, μπορείς να χρησιμοποιήσεις Διαμάντια για να αγνοήσεις τις απαιτήσεις και να το ξεκλειδώσεις άμεσα. Διαφορετικά, θα πρέπει να χτίσεις περισσότερα κτίρια Διπλωματίας.


Βίκινγκς - Μικρή Διπλωματία
Φεουδαρχική Ιαπωνία - Μικρή Διπλωματία
Αρχαία Αίγυπτος - Μικρή Διπλωματία Αζτέκοι - Μικρή ΔιπλωματίαΒίκινγκς - Μεγάλη Διπλωματία
Φεουδαρχική Ιαπωνία - Μεγάλη Διπλωματία
Αρχαία Αίγυπτος - Μεγάλη Διπλωματία
Αζτέκοι - Μεγάλη Διπλωματία