Πολιτιστικοί Οικισμοί

Πολιτιστικοί Οικισμοί

Πίσω

Φεουδαρχική Ιαπωνία: Πως μπορώ να ξεκλειδώσω τον Έμπορο?

Ο Έμπορος μπορεί να ξεκλειδωθεί μετά την ολοκλήρωση των πρώτων 6 αποστολών της Φεουδαρχικής Ιαπωνίας και με αυτόν, ένας νέος τρόπος απόκτησης Πολιτιστικών Αγαθών! Κάθε ημέρα, ο Έμπορος θα προσφέρει μέχρι 3 διαφορετικά Πολιτιστικά Αγαθά, σε αντάλλαγμα της ολοκλήρωσης μια Διαπραγμάτευσης με τους κατοίκους του χωριού. Τα αγαθά που προσφέρονται επιλέγονται τυχαία και μπορείς επίσης να ακυρώσεις όποιο δε χρειάζεσαι.


NegotiationGameJapan.png