Πολιτιστικοί Οικισμοί

Πολιτιστικοί Οικισμοί

Πίσω

Αρχαία Αίγυπτος: Γιατί οι μονάδες μου στον οικισμό μου δεν ενισχύονται από την κύρια πόλη μου?

Οι ενισχύσεις που κερδίζεις από τα κτίρια στην κύρια πόλη σου δεν ενισχύουν τους στρατούς σου στην Αρχαία Αίγυπτο. Αυτό συμβαίνει για να εξασφαλίσουμε ότι οι μάχες στον οικισμό σου παραμένουν προκλητικές, όσο για τις ενισχύσεις, οι μάχες θα ήταν πολύ εύκολες. Η Αρχαία Αίγυπτος είναι επίτηδες στρατηγικά πιο προκλητική σε σύγκριση με τη Φεουδαρχική Ιαπωνία και τους Βίκινγκς κι έτσι οι μάχες θα πρέπει να είναι δύσκολες και να απαιτούν στρατηγική!