Πολιτιστικοί Οικισμοί

Πολιτιστικοί Οικισμοί

Πίσω

Αρχαία Αίγυπτος: Γιατί δε μπορώ να χτίσω δρόμους στον οικισμό μου?

Με την παρουσίαση της Αρχαίας Αιγύπτου, προσθέσαμε ένα κόστος για την κατασκευή δρόμων στον οικισμό σου σε Ντέμπεν. Τα Ντέμπεν μπορούν να παραχθούν στα οικιστικά σου κτίρια και σε κάποια κτίρια διπλωματίας. Μπορείς επίσης να πάρεις έναν αριθμό Ντέμπεν καθημερινά από το δημαρχείο του οικισμού σου (την Πρεσβεία).