Varer, teknologier og spill

Varer, teknologier og spill

Varer, teknologier og…

Hvordan fungerer bonusene for angrep og forsvars styrker?

Det er fire typer bonuser som kan knyttes til dine enheter: 

  • Angreps bonus for dine enheter som angriper. Dette vil føre til at dine enheter påfører mer skade når du angripe andre. 
  • Forsvars bonus for dine enheter som angriper. Dette vil medføre til at dine enheter har mer forsvar når du angriper andre. Jo høyere verdi, jo mindre skade tar dine enheter når du angriper. 
  • Angreps bonus for dine forsvarende enheter. Dette medfører til at dine enheter som forsvarer din by for mer angreps bonus når din by blir angrepet. 
  • Forsvars bonus for dine forsvarende enheter. Dette medfører til at dine enheter som forsvarer din by. Jo høyere verdi, jo mindre skade tar enhetene som forsvarer din by under angrep. 

Generelt, Storslåtte bygninger som spesielle bygninger og økninger gir deg muligheten til å få disse bonusene. Noen Storslåtte bygg gjelder kun for din enhet som forsvarer byen (som Deal Castle) mens noen kun gjelder for dine enheter som angriper andre, KvK og KE (som Zevs). Husk at bonusene er prosentvis på den verdien enhetene dine har i utgangspunktet.

Et eks: Du har en bueskytter med 15 i angrep og 20 i forsvar, så med en bonus med 20% i angrep og 30% i forsvar for din angreps enhet. Du kan nå angripe spillere som har snikskytter med 20 i angrep og 30 i forsvar, som har en bonus med 4% i spillerens byforsvar. 

Etter at bonusen er lagt til, vil din bueskytter nå angripe med 18 i angrep og 26 i forsvar. Snikskytteren hos din fiende slåss fortsatt med 20 i angrep og 31 i forsvar.