Varer, teknologier og spill

Varer, teknologier og spill

Varer, teknologier og…

Hvordan fungerer de forskjellige typene enhetene i kamp?

Enkelte typer enheter mottar en bonus i angrep og forsvar mot bestemte andre typer enheter. Noen mottar også terrengbonus som kan påvirke deres angrep, forsvar eller begge:

  • Lette enheter får bedre forsvar i skog/busk og mottar en bonus mot raske enheter.
  • Distanseenheter mottar en angresbonus i fjell og har en fordel mot tunge enheter.
  • Raske enheter er gode mot distanseenheter.
  • Tunge enheter får en forsvarsbonus på sletter og er kraftige mot lette enheter.
  • Artellerienheter får en angreps- og forsvarsbonus mot tunge enheter.