Varer, teknologier og spill

Varer, teknologier og spill

Varer, teknologier og…

Hvordan rekrutterer jeg militære enheter?

Du må bygge en militær bygning av ditt valg, før du i de kan rekruttere enheter.