Klaner og interaksjon med andre spillere

Klaner og interaksjon med andre spillere

Tilbake

Hvordan endrer jeg nabolag? Jeg blir konstant plyndret.

Nabolag blir sammenslått automatisk hver andre uke, og du kan ikke bytte nabolag selv. Noen ganger kan det være vanskelig å kjempe mot større motstandere. Men husk det at å ha mye poeng ikke nødvendigvis gjør deg sterkere. Prøv å kjemp i mot, alternativt kan du i det minste prøve å gjøre slik at de ikke har noe å plyndre fra deg ved å høste produksjonene så snart de blir ferdige.