Artikkel

Hvordan endrer jeg nabolag? Jeg blir konstant plyndret.

Nabolag blir sammenslått automatisk hver andre uke, og du kan ikke bytte nabolag selv. Noen ganger kan det være vanskelig å kjempe mot større motstandere. Men husk det at å ha mye poeng ikke nødvendigvis gjør deg sterkere. Prøv å kjemp i mot, alternativt kan du i det minste prøve å gjøre slik at de ikke har noe å plyndre fra deg ved å høste produksjonene så snart de blir ferdige.