Cechy a Interakcia s inými hráčmi

Cechy a Interakcia s inými hráčmi

Cechy a Interakcia s…

Moje mesto bolo vyrabované, aj napriek aktivovanému mestskému štítu! Ako je to možné?

Pokiaľ hráč uspeje v útoku na Vaše mesto, má k vyrabovaniu nejakej budovy vždy 24 hodín. Čo znamená, že hoci štít mesta ochráni Vaše mesto pred novými prichádzajúcimi útokmi, nedokáže zabrániť vyrabovaniu Vášho mesta tými hráčmi, ktorí ho úspešne napadli ešte než bol štít aktivovaný.