Cechy a Interakcia s inými hráčmi

Cechy a Interakcia s inými hráčmi

Cechy a Interakcia s…

Ako často môžem vyrabovať mesto iného hráča?

Na iného hráča môžete zaútočiť jedenkrát za deň. Ak porazíte obrannú armádu, máte 24 hodín na vyrabovanie budovy, ktorú si v danom meste vyberiete. Potom musíte počkať ďalších 24 hodín, aby ste mohli znovu zaútočiť.