Článok

Zakladateľ cechu je dlho neaktívny. Čo máme teraz robiť?

Pokiaľ bude zakladateľ Vášho cechu neaktívny po dobu 30 dní, prejdú práva zakladateľa na hráča s najväčším rozsahom cechových práv. Treba zobrať do úvahy, že nie je v silách hernej podpory tento proces urýchliť ani po tejto zmene odovzdať práva pôvodnému zakladateľovi po jeho prípadnom návrate do hry.