Cechy a Interakcia s inými hráčmi

Cechy a Interakcia s inými hráčmi

Cechy a Interakcia s…

Zakladateľ cechu je dlho neaktívny. Čo máme teraz robiť?

Pokiaľ bude zakladateľ Vášho cechu neaktívny po dobu 30 dní, prejdú práva zakladateľa na nasledujúceho hráča s najvyšším umiestnením v rebríčku v cechu, ktorý sa potom automaticky stane novým zakladateľom. Vezmite do úvahy, že nie je v silách hernej podpory tento proces urýchliť alebo prípadne po tejto zmene odovzdať naspäť práva pôvodnému zakladateľovi.