Tovary, Technológie a Hra

Tovary, Technológie a Hra

Tovary, Technológie a Hra

Čo sa stane keď môj cech dosiahne 75. úrovne?

Momentálne je dosiahnuteľná maximálne úroveň 75. Dodatočná sila cechu, ktorú získate, za zachová. Ak sa v budúcnosti pridajú ďalšie úrovne, váš cech ich automaticky získa podľa získanej sily.