Cechy a Interakcia s inými hráčmi

Cechy a Interakcia s inými hráčmi

Cechy a Interakcia s…

Ako získam prestíž pre svoj cech?

Prestíž získate získavanim sektorov na mape cechovných súbojov.