Artikel

Kan jag spela med mer än ett konto i samma värld?

Nej, det är mot reglerna. Men du kan spela i mer än en värld med samma konto!