Artikel

Jag tror att en spelare bryter mot reglerna. Vad gör jag?

Kontakta oss och förklara varför du tror reglerna bryts. Vårt supportteam kommer att undersöka ärendet. På grund av sekretess kommer du inte att få reda på beslutet i ärendet.