Imperieexpeditionen

Imperieexpeditionen

Tillbaka

Varför kan jag inte låsa upp högre nivåer?

Expeditionskartan kan göras inte bara en gång utan fem gånger per vecka! För att erövra kartan igen måste du låsa upp högre nivåer (nivå II, III, IV och V). Klicka på stjärnikonen i det övre vänstra hörnet för att öppna översikten för nivåerna:

Som du kan se är standardsvårigheten I och den är gratis att spela. För att låsa upp de högre måste en imperieledare eller grundare betala varor från imperiets skattkammare. Alla kan donera varorna till imperiets skattkammare, men att använda dem är begränsat till ledare/grundare.

Kostnaderna för att låsa upp nivåerna beror på spelarnas tidsåldrar och hur många medlemmar imperiet har när expeditionen börjar. Varje spelare i ditt imperium kommer att generera en kostnad baserat på deras tidsålder. Ditt imperium kommer att behöva betala den sammanlagda kostnaden för alla imperiemedlemmar för att låsa upp nivån. Att låsa upp en nivå gör den tillgänglig för alla imperiemedlemmar som deltar i den aktuella expeditionen.
Välj språk