Imperieexpeditionen

Imperieexpeditionen

Tillbaka

Hur mycket kostar det att låsa upp nivåerna?

Kostnaderna för att låsa upp nivåer beror på tidsåldern och antalet imperiemedlemmar som fanns när expeditionen startar.
Varje spelare i ditt imperium kommer att generera en kostnad baserat på deras tidsålder. Ditt imperium kommer att behöva betala den sammanlagda kostnaden för alla imperiemedlemmar för att låsa upp svårigheten.

Spelarens tidsålder Nivå 2 kostnad Nivå 3 kostnad Nivå 4 kostnad Nivå 5 kostnad
Järnålder 2 JÅ varor 4 JÅ varor 8 JÅ varor 32 JÅ varor
Tidig medeltid 2 JÅ varor 4 TMA varor 8 TMA varor 32 TMA varor
Högmedeltid 3 TMA varor 6 HMT varor 12 HMT varor 48 HMT varor
Sen medeltid 4 HMT varor 8 SMT varor 16 SMT varor 64 SMT varor
Kolonialåldern 4 SMT varor 8 KÅ varor 16 KÅ varor 64 KÅ varor
Industriåldern 5 KÅ varor 10 IND varor 20 IND varor 80 IND varor
Progressiva eran 5 IND varor 10 PE varor 20 PE varor 80 PE varor
Moderntid 5 PE varor 10 MT varor 20 MT varor 80 MT varor
Postmodern tid 5 MY varor 10 PMT varor 20 PMT varor 80 PMT varor
Nutid 5 PMT varor 10 NT varor 20 NT varor 80 NT varor
Morgondagen 6 NT varor 12 MD varor 24 MD varor 96 MD varor
 Framtiden 6 MD varor 12 FT varor 24 FT varor 96 FT varor
Arktisk framtid 6 FT varor 12 AF varor 24 AF varor 96 AF varor
Oceanisk framtid 6 AF varor 12 OF varor 24 OF varor 96 OF varor
Virtuell framtid 7 OF varor 14 VF varor 28 VF varor 112 VF varor
Rymdålder Mars 9 VF varor 18 RÅM varor 36 RÅM varor 144 RÅM varor
Rymdålder Asteroidbältet 10 RÅM varor 20 RÅAB varor 40 RÅAB varor 160 RÅAB varor
Rymdålder Venus 11 RÅAB varor 22 RÅV varor 44 RÅV varor 176 RÅV varor
Rymdålder Jupiters måne 12 RÅV varor 24 RÅJM varor 48 RÅJM varor 192 RÅJM varor

Observera att de angivna siffrorna motsvarar antalet per varje varutyp från den tidsåldern. Så, där det står "2 varor från järnåldern" betyder detta 2 av varje vara från järnåldern (vilket blir totalt 10 eftersom det finns 5 varutyper i varje era).
Välj språk