Imperieexpeditionen

Imperieexpeditionen

Tillbaka

Kommer enheter och varor ändras om jag går upp i tidsåldrarna?

Ja! Enheternas ålder och den övergripande svårighetsgraden av stegen beror på ditt eget avancemang i forskningsträdet när expeditionen börjar. Du kan också möta tvåvågsstrider, såväl som enheter med förstärkt attack/försvar beroende på din egen era.

Detsamma gäller förhandlingsalternativet. Du måste gissa en slumpmässig kombination av 3 - 10 varor från den nuvarande tidsåldern eller den under, beroende på svårighetsgrad. Som sagt, när du går framåt genom tidsåldrarna kommer de varor som krävs också att ändras.

På nivå 4 och 5 kan det också hända att du måste använda specialvaror som Orikalkum eller Prometium samt Medaljer.
Välj språk