Imperieexpeditionen

Imperieexpeditionen

Tillbaka

Vad är Imperiemästerskapen?

Imperiemästerskapen tar Expeditionen till en helt annan nivå, och gör det möjligt att tävla mot imperier i andra världar!

Varje vecka kommer ditt imperium att grupperas tillsammans med upp till 7 lika stora slumpmässiga imperier från olika världar (men samma språkversion). Under den 6 dagar långa expeditionen kommer du att kunna tävla mot dem. Se till att så många av dina imperiemedlemmar som möjligt slutför expeditionen för att komma så högt ni kan på listan!

När en expedition har startat kommer du att kunna se en trofé-ikon längst upp på skärmen, precis bredvid mätaren:När du klickar på den kommer du att se en skärm med mästerskapsstegen, som presenterar ditt imperium och de andra (3-6st) imperierna som valdes till samma grupp den här veckan.

Den plats som ditt imperium kommer att hamna på beror på hur långt du och andra imperiemedlemmar har kommit i den aktuella expeditionen. Om du slutför de tre svårigheterna kommer du till 100 %, den högsta möjliga poängen är 166 % och kan uppnås när alla slutför den femte svårigheten. Imperier och medlemmar som deltar i den fjärde svårigheten kommer också att indikeras med en flammande pyramid bredvid deras namn.Den aktuella ställningen ser du direkt eftersom det uppdateras i realtid!
Välj språk