Diamanter och Paket

Diamanter och Paket

Tillbaka

Varför försvann det Diamanter från mitt konto i värld B när jag använde diamanter i värld A?

Alla dina Diamanter delas mellan alla dina världar. Om du köper Diamanter i en värld kan du använda dem i en annan också!