สนามรบของกิลด์

สนามรบของกิลด์

กลับไป

สิ่งปลูกสร้างเขตคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไร?

Btn guild battlegrounds buildings.pngบนแผนที่สนามต่อสู้ เขตแต่ละเขตจะมีช่อง 0 ถึง 3 ช่องที่จะสามารถก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆได้ ใครก็ตามในกิลด์สามารถบริจาคสินค้าไปยังคลังสมบัติของกิลด์เพื่อช่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายการก่อสร้าง แต่เฉพาะสมาชิกกิลด์ที่มีตำแหน่งพิเศษเท่านั้น ("ผู้สร้างสนามต่อสู้") ที่จะสามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างขึ้นในเขตที่กิลด์ของพวกเขาเป็นเจ้าของขึ้นมาได้ โดย 'ผู้ก่อตั้ง' และ 'ผู้นำ' ของกิลด์จะได้สิทธิ์ในการก่อสร้างโดยอัตโนมัติ
ยุคที่แสดงในกิลด์จะเป็นตัวกำหนดค่าใช้จ่ายที่ใช้สร้างสิ่งปลูกสร้างเขต (สินค้าในคลังสมบัติของกิลด์) สิ่งปลูกสร้างจะมีเวลาในการก่อสร้าง และสามารถยกเลิกการก่อสร้างหรือลบสิ่งปลูกสร้างตอนไหนก็ได้เพื่อทำให้มีที่ว่างในช่องไว้สร้างสิ่งปลูกสร้างอื่น ในกรณีนี้ทรัพยากรที่ใช้ไปจะไม่ได้คืน
เมื่อเขตถูกยึดครองโดยกิลด์อื่น สิ่งปลูกสร้างทั้งหมด (รวมถึงสิ่งปลูกสร้างที่กำลังก่อสร้าง) จะมีโอกาส 50% ที่จะถูกทำลาย และสิ่งปลูกสร้างที่เหลืออยู่จะให้ประโยชน์แก่เจ้าของคนใหม่ จะมีสิ่งปลูกสร้างทางกลยุทธ์ 9 แบบที่สามารถสร้างได้ ดังนั้นจงเลือกอย่างฉลาด

เป้าลวง, กับดัก และหอสังเกตการณ์
สิ่งปลูกสร้างสนามต่อสู้กิลด์ 3 แบบที่มีมาตั้งแต่แรก หากศัตรูของคุณต่อสู้/เจรจาในเขตที่มีหนึ่งในสิ่งปลูกสร้างนี้ มีโอกาสที่ศัตรูจะได้รับค่าความอ่อนแอเป็น 2 เท่า

สิ่งปลูกสร้างชื่อคุณสมบัติตำแหน่งที่สร้างค่าใช้จ่ายเวลาการก่อสร้างค่าใช้จ่ายในการสร้างให้เสร็จทันที
เป้าลวงหากศัตรูต่อสู้หรือเจรจาเพื่อยึดครองเขตนี้ จะมีโอกาส 15% ที่ศัตรูจะได้รับค่าความอ่อนแอเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าช่องใดก็ได้ที่ว่างอยู่, ยกเว้นเขตเริ่มต้น500icon_great_building_bonus_guild_goods.png4:00:0050 Premium-3c0dba348.png
กับดักหากศัตรูต่อสู้หรือเจรจาเพื่อยึดครองเขตนี้ จะมีโอกาส 45% ที่ศัตรูจะได้รับค่าความอ่อนแอเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าช่องใดก็ได้ที่ว่างอยู่, ยกเว้นเขตเริ่มต้น3,000icon_great_building_bonus_guild_goods.png5:00:0050 Premium-3c0dba348.png
หอสังเกตการณ์หากสมาชิกในกิลด์โจมตีเขตที่อยู่ติดกับเขตนี้ มีโอกาส 8% ที่พวกเขาจะไม่ได้รับค่าความอ่อนแอเพิ่ม
ช่องใดก็ได้ที่ว่างอยู่, ยกเว้นเขตเริ่มต้น
500icon_great_building_bonus_guild_goods.png1:00:0050 Premium-3c0dba348.png

ค่ายสนามกิลด์
สิ่งปลูกสร้างเหล่านี้จะสามารถสร้างได้เฉพาะในเขตเริ่มต้นของกิลด์เท่านั้น และจะทำให้มีโอกาส 26-80% ในการลดโอกาสที่จะได้รับค่าความอ่อนแอ (เฉพาะเขตที่อยู่ติดกันเท่านั้น)
เขตทั้งหมดจะให้คะแนนชัยชนะเพิ่ม 25-100% ทุกเขตเริ่มต้นของกิลด์จะมีช่องสิ่งปลูกสร้างอย่างน้อย 1 ช่อง

เขตเริ่มต้นของกิลด์จะไม่สามารถถูกยึดครองจากกิลด์อื่นได้

สิ่งปลูกสร้างชื่อคุณสมบัติตำแหน่งที่สร้างค่าใช้จ่ายเวลาการก่อสร้างค่าใช้จ่ายในการสร้างให้เสร็จทันที
ค่ายสนามกิลด์เร่งด่วน
หากสมาชิกในกิลด์โจมตีเขตที่อยู่ติดกับเขตนี้ มีโอกาส 26% ที่พวกเขาจะไม่ได้รับค่าความอ่อนแอเพิ่ม
กิลด์ของคุณจะผลิตคะแนนชัยชนะเพิ่ม 25%
 สามารถสร้างได้เฉพาะในเขตเริ่มต้นของกิลด์เท่านั้น25000icon_great_building_bonus_guild_goods.png6:00:00100Premium-3c0dba348.png
ค่ายสนามกิลด์หากสมาชิกในกิลด์โจมตีเขตที่อยู่ติดกับเขตนี้ มีโอกาส 52% ที่พวกเขาจะไม่ได้รับค่าความอ่อนแอเพิ่ม
กิลด์ของคุณจะผลิตคะแนนชัยชนะเพิ่ม 50%
 สามารถสร้างได้เฉพาะในเขตเริ่มต้นของกิลด์เท่านั้น40000icon_great_building_bonus_guild_goods.png12:00:00180Premium-3c0dba348.png
ค่ายสนามกิลด์ที่ได้รับการเสริมกำลังหากสมาชิกในกิลด์โจมตีเขตที่อยู่ติดกับเขตนี้ มีโอกาส 80% ที่พวกเขาจะไม่ได้รับค่าความอ่อนแอเพิ่ม
กิลด์ของคุณจะผลิตคะแนนชัยชนะเพิ่ม 100%
 สามารถสร้างได้เฉพาะในเขตเริ่มต้นของกิลด์เท่านั้น75000icon_great_building_bonus_guild_goods.png24:00:00250Premium-3c0dba348.png

ค่ายทหาร
สิ่งปลูกสร้างเหล่านี้จะสามารถสร้างได้เฉพาะในช่องที่ว่างอยู่เท่านั้น ยกเว้นเขตเริ่มต้น และจะทำให้มีโอกาส 20-60% ในการลดโอกาสที่จะได้รับค่าความอ่อนแอ (เฉพาะเขตที่อยู่ติดกันเท่านั้น) เขตนี้จะต้องใช้ความคืบหน้ามากขึ้น 5-30% เพื่อยึดครอง


สิ่งปลูกสร้างชื่อคุณสมบัติตำแหน่งที่สร้างค่าใช้จ่ายเวลาการก่อสร้างค่าใช้จ่ายในการสร้างให้เสร็จทันที
ค่ายทหารเร่งด่วน
20% ลดโอกาสที่จะได้รับค่าความอ่อนแอ (เฉพาะเขตที่อยู่ติดกันเท่านั้น)
เขตนี้จะต้องใช้ความคืบหน้ามากขึ้น 5% เพื่อยึดครอง
ช่องใดก็ได้ที่ว่างอยู่, ยกเว้นเขตเริ่มต้น2800 icon_great_building_bonus_guild_goods.png2:00:00
50Premium-3c0dba348.png
ค่ายทหาร
40% ลดโอกาสที่จะได้รับค่าความอ่อนแอ (เฉพาะเขตที่อยู่ติดกันเท่านั้น)
เขตนี้จะต้องใช้ความคืบหน้ามากขึ้น 10% เพื่อยึดครอง

ช่องใดก็ได้ที่ว่างอยู่, ยกเว้นเขตเริ่มต้น5000 icon_great_building_bonus_guild_goods.png2:30:0090Premium-3c0dba348.png
ค่ายทหารที่ได้รับการเสริมกำลัง
60% ลดโอกาสที่จะได้รับค่าความอ่อนแอ (เฉพาะเขตที่อยู่ติดกันเท่านั้น)
เขตนี้จะต้องใช้ความคืบหน้ามากขึ้น 30% เพื่อยึดครอง
ช่องใดก็ได้ที่ว่างอยู่, ยกเว้นเขตเริ่มต้น6800icon_great_building_bonus_guild_goods.png3:00:00
125Premium-3c0dba348.png


ศูนย์บัญชาการกิลด์
ศูนย์บัญชาการกิลด์ จะทำให้มีโอกาส 20-60% ในการลดโอกาสที่จะได้รับค่าความอ่อนแอ (เฉพาะเขตที่อยู่ติดกันเท่านั้น) รวมถึงจะทำให้เขตต้องใช้ความคืบหน้ามากขึ้น 5-30% เพื่อยึดครอง และจะให้คะแนนชัยชนะเพิ่ม 15-100% ทุกชั่วโมง


สิ่งปลูกสร้างชื่อคุณสมบัติตำแหน่งที่สร้างค่าใช้จ่ายเวลาการก่อสร้างค่าใช้จ่ายในการสร้างให้เสร็จทันที
ศูนย์บัญชาการกิลด์เร่งด่วน
หากสมาชิกในกิลด์โจมตีเขตที่อยู่ติดกับเขตนี้ มีโอกาส 26% ที่พวกเขาจะไม่ได้รับค่าความอ่อนแอเพิ่ม
กิลด์ของคุณจะผลิตคะแนนชัยชนะเพิ่ม 25%

ช่องใดก็ได้ที่ว่างอยู่, ยกเว้นเขตเริ่มต้น2900 icon_great_building_bonus_guild_goods.png2:00:00
50Premium-3c0dba348.png
ศูนย์บัญชาการกิลด์ส่วนหน้า
มีโอกาส 40% ที่พวกเขาจะไม่ได้รับค่าความอ่อนแอเพิ่ม (เฉพาะเขตที่อยู่ติดกันเท่านั้น)
เขตนี้จะต้องใช้ความคืบหน้ามากขึ้น 10% เพื่อยึดครอง
กิลด์ของคุณจะผลิตคะแนนชัยชนะเพิ่ม 30%
ช่องใดก็ได้ที่ว่างอยู่, ยกเว้นเขตเริ่มต้น5200icon_great_building_bonus_guild_goods.png2:30:0090Premium-3c0dba348.png
ศูนย์บัญชาการกิลด์ที่ได้รับการเสริมกำลัง
มีโอกาส 60% ที่พวกเขาจะไม่ได้รับค่าความอ่อนแอเพิ่ม (เฉพาะเขตที่อยู่ติดกันเท่านั้น)
เขตนี้จะต้องใช้ความคืบหน้ามากขึ้น 30% เพื่อยึดครอง
กิลด์ของคุณจะผลิตคะแนนชัยชนะเพิ่ม 100%
ช่องใดก็ได้ที่ว่างอยู่, ยกเว้นเขตเริ่มต้น7000icon_great_building_bonus_guild_goods.png3:00:00
125Premium-3c0dba348.png

เลือกภาษา