สนามรบของกิลด์

สนามรบของกิลด์

กลับไป

สินค้าในคลังสมบัติของกิลด์แบบไหนที่จะถูกใช้ในการสร้างสิ่งปลูกสร้างของเขต?

ยุคที่แสดงในกิลด์จะเป็นตัวกำหนดค่าใช้จ่ายที่ใช้สร้างสิ่งปลูกสร้างเขต หากกิลด์มีสมาชิก 2 คน คนนึงอยู่ในยุคเหล็ก และอีกคนอยู่ในยุคล่าอาณานิคม สินค้าที่ใช้ก็จะมาจาก 2 ยุคนี้ ถึงอย่างนั้นก็ตามสินค้าที่ใช้นั้นจะดูจากยุคที่แสดงในกิลด์นั่นคือหากกิลด์มีสมาชิกส่วนใหญ่ที่อยู่ในยุคอวกาศดาวอังคาร สินค้าที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าในยุคอวกาศดาวอังคาร
เลือกภาษา