สนามรบของกิลด์

สนามรบของกิลด์

กลับไป

จะปลดล็อคสนามต่อสู้กิลด์ได้อย่างไร?

มีเงื่อนไข 2 ข้อในการปลดล็อคสนามต่อสู้กิลด์:
  1. ต้องอยู่ในกิลด์ 
  2. วิจัยเทคโนโลยี 'ยุทธวิธีการทหาร'
เมื่อคุณมีเงื่อนไขครบทั้ง 2 ข้อแล้ว คุณสามารถเข้าสู่สนามต่อที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือได้
อย่างไรก็ตามในการเข้าร่วมสนามต่อสู้ กิลด์ของคุณจะต้องลงทะเบียนในสนามต่อสู้ก่อน
เลือกภาษา