กิลด์

กิลด์

กลับไป

ผู้ก่อตั้งกิลด์เลิกเล่น เราสามารถทำอะไรได้บ้าง?

ถ้าผู้ก่อตั้งกิลด์ของคุณไม่ได้เข้าเล่นเป็นเวลา 30 วัน ผู้เล่นที่มีอันดับสูงที่สุดในกิลด์จะกลายเป็นผู้ก่อตั้งกิลด์คนใหม่โดยอัตโนมัติ จงจำไว้ว่าฝ่ายช่วยเหลือผู้เล่นจะไม่สามารถเร่งให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ หรือเปลี่ยนผู้ก่อตั้งกิลด์กลับหลังจากที่มีการแต่งตั้งใหม่แล้ว

เลือกภาษา