กิลด์

กิลด์

กลับไป

จะเกิดอะไรขึ้นถ้ากิลด์ของฉันไปถึงระดับที่ 75?

75 คือระดับที่สูงสุดในปัจจุบัน พลังของกิลด์ที่สะสมเพิ่มมาจะถูกเก็บไว้ ถ้ามีการปลดล็อคอันดับที่มากขึ้นในอนาคต จะนำพลังที่สะสมไว้ไปคำนวณโดยอัตโนมัติ

เลือกภาษา