กิลด์และการติดต่อกับผู้เล่นอื่น

กิลด์และการติดต่อกับผู้เล่นอื่น

กลับไป

ฉันจะเข้าร่วมกิลด์ได้อย่างไร

เพียงแค่ไปยังแถบสังคมและเปิดแท็บกิลด์ จากนั้นเข้าร่วมกิลด์ที่แนะนำหรือสร้างกิลด์ของตนเองได้เลย!