การทำสิ่งต่างๆกับผู้เล่นอื่น

การทำสิ่งต่างๆกับผู้เล่นอื่น

กลับไป

รายชื่อเพื่อนใช้งานอย่างไร? มีข้อจำกัดอย่างไร?

คุณสามารถเห็นเพื่อนทั้งหมดของคุณได้ในแถบสังคมทางด้านล่างของหน้าจอ แถบทางขวาสุดจะประกอบไปด้วยเพื่อนทั้งหมดของคุณ และที่นี่คุณยังสามารถเพิ่มเพื่อนและรับคำขอเป็นเพื่อนจากผู้เล่นอื่นได้

คุณสามารถส่งคำขอเป็นเพื่อนได้ตลอดหากจำนวนเพื่อนของคุณต่ำกว่า 80 คน และคุณสามารถมีเพื่อนได้มากสุด 140 คน จงจำไว้ว่าคุณจะไม่สามารถส่งคำขอเป็นเพื่อนได้จนกว่าจำนวนเพื่อนของคุณจะน้อยกว่า 80 คนอีกครั้ง